.

-Dinosauroid

ObrazekDinosauroid je fiktivní tvor, vzniklý postupným vývojem z některých teropodních dinosaurů. Jde o inteligentního dinosauřího tvora, který prošel procesem sapientace a stal se myslící bytostí s vlastní kulturou a civilizací. Četné představy o civilizaci vytvořené dinosaury jsou obsaženy v žánru sci-fi a fantasy. Těží ze stálé popularity dinosaurů i nejasností kolem jejich zániku na konci křídy. V anglicky mluvících zemích se pro dinosauroidy také používá termín „reptilian humanoid“ (plazí lidská bytost).

Tematice možné dinosauří sapientace se věnovali občas i vědci. Otázkou možného dalšího vývoje dinosaurů se zabývali někteří paleontologové již v 19. století, byť ještě spíše v rámci fantastických úvah. V moderní době byla tato myšlenka téměř zcela opuštěna. Kanadský paleontolog Dalle Russell přišel spolu s výtvarníkem Ronem Seguinem v roce 1982 s možnou podobou takového tvora (základem pro úvahy mu byl malý teropod Troodon). Později však američtí paleontologové jako Gregory S. Paul (1988) nebo Thomas Holtz jeho model odmítli jako příliš humanoidní (člověku podobný). Pokročilí dinosauři by podle nich vypadali mnohem více jako jejich předkové, pouze s některými dílčími odlišnostmi (větší mozkovna, lepší uchopovací schopnost rukou apod.). Holtz vidí pokročilé dinosaury přímo v podobě některých dnešních ptáků, tedy potomků dravých dinosaurů. V roce 2006 vytvořil umělec Nemo Ramjet další ilustraci možného vzhledu inteligentního dinosaura, která vypadala již mnohem reálněji, i když stále stejně bizarně. Objevily se také snahy o vytvoření „jeskynních maleb“, které by inteligentní dinosauří bytosti zřejmě vytvářely.

Faktem zůstává, že dosud žádné fosilní důkazy pro takový typ živočicha neexistují a zřejmě ani nikdy nebudou. Nebýt vyhynutí dinosaurů, nebylo by však s jistotou ani vzniku člověka.

Obrazek