.

-Kerberos a Tarzanska creatura

Obrazek
Moderní kryptozoologii velice zaujal článek zveřejněný význačným časopisem Scientific American v roce 1883. V šokující zprávě popisující usmrcení neuvěřitelně velké šupinaté příšery na bolivijské řece Beni autor uvádí informace srovnatelné spíše s bájnými příšerami ze starořeckých bájí a mýtů. Fotografie a kresby zhotovené a zde pozor - brazilským ministrem v La Pazu byly zaslány ministru zahraničí v Riu a tehdejší veřejnost absolutně šokovaly.
Tyto fotografie zobrazovaly tvora přes deset metrů dlouhého s velkou jakoby psí hlavou. Tři a půl metru za hlavou vyčnívalo něco, co velice připomínalo dvě další menší psí hlavy. Krk tvora nesoucí hlavní hlavu byl dlouhý a spodní část hrdla, dolní části těla a končetiny byly pokryté šupinatým krunýřem, se silnější vrstvou chránící hřbet a zadní část krku. Končetiny byly krátké zakončené excelentní soupravou obrovských drápů. Mršina tohoto tvora byla zachována a odeslána do La

Obrazek

Pazu.
Případ je o to zajímavější že mršina byla prozkoumána vědcem - profesorem Gilvetim. Profesor vydal oficiální prohlášení, že se domnívá že jde o velice vzácného tvora téměř vyhynulého druhu. Ale ke kterému druhu tvora přiřadit? Příšera které se tvor nejvíce podobá je legendární tříhlavý pekelný pes Kerberos, strážce podsvětí řecké mytologie.
Kontaktoval jsem v této záležitosti svého kamaráda z Bolivie. Jeho následná odpověď zněla stroze - jestliže se pozůstatky tohoto stvoření uchovaly, jsou uloženy v archivech muzea v La Pazu. Vše co nemá logické vědecké vysvětlení je odloženo v podzemních prostorách a pro veřejnost nepřístupno. Možná kdyby se objevil druhý nález, bude snaha pozůstatky dohledat. Nejspíše bychom v těchto sbírkách našli věci, že by jsme se nestačili divit a to nejen v oblasti kryptozoologie!

Tanzanský objev podivného tvora.

Variabilnost tvorů v přírodě je pozoruhodná a jistě připouští povolení pomyslné uzdy fantazie. Ovšem exemplář vylovený v roce 1978 tanzanským rybářem Mohamedem Sefem z hluboké vody u Kilwa Masoko předstihl všechno očekávání. Dle prohlášení tanzanské vlády tvor měl bezzubou tlamu s velkým jazykem, obdařenou vousy, uchem, malým rohem, kravím hrbem, jedním párem nohou s prsty, jedním okem usazeným v hrudi, druhým žhnoucím okem podobným svítilně na pravém boku a malým párem paží s pěti prsty které také začínaly v hrudi.
Příšera byla fotografována, avšak později exemplář zmizel jak pára nad hrncem. Dodnes nikdo neví zda byl odvezen k dalšímu výzkumu, či skončil v nějaké soukromé sbírce kuriozit. Nebylo by nic zvláštního kdyby byl opět hozen do moře jako nepoživatelný.

Zaručeně si teď říkáte: ten nám ale věší bulíky na nos. Omyl vážení přátelé, pozorování takto neuvěřitelně vybavených tvorů není nic nového a hlášení se objevují celkem velice pravidelně.
Samozřejmě, že existují podvody - hlášení kdy připadá v úvahu snaha jedinců o zviditelnění, či komerční zisk, ale existují i dosti seriozní pozorování a to svědectví důvěryhodných osob a svědectví podané skupinou osob či dokonce několika skupinami osob vzájemně neovlivněných. Do této velice pravděpodobné skupiny řadím následující pozorování.
Sussexský nadhazovač v kriketu Mauric Tate při rybaření s přáteli chytil dva neobvyklé tvory patnáct kilometrů od Aucklandu na Novém Zélandě. Stalo se to v roce 1933 a Tate byl velice překvapen hlasitě hýkajícím úlovkem - což byla ryba s několika končetinami, velkými žlutými křídly, obříma modrýma očima a po celém těle posázena růžovýma skvrnama. Tate nevěřil svým očím. O chvíli později stejný úlovek chytil jeho kolega Wally Hammond. Od tohoto pozorování nebyla podána další svědectví o stejném úlovku.
Jak sami vidíte mohou existovat tvorové, kteří jak se zdá, nepřipomínají nic známého na zemi v současnosti ani v minulosti. Nevejdou se do katalogů logiky vývoje. Základní dedukcí víme, že yetti například je buď velkou antropoidní opicí, nebo primitivním druhem člověka. Ano, tato úvaha jak sami uznáte má logiku. Konžský mokele-mbembe se zdá nejpravděpodobněji přežívajícím sauropodem nebo velkým druhem varana. Tato úvaha má také reálný základ. Ovšem zmínění tvorové jsou příšery které mohou oficiální vědu zneklidnit, ale jejich konečné objevení nevyžaduje vytvoření nových tabulek, kategorií v zoologickém katalogu.
Zatím co doslova logice odporující, bizarní tvorové přesahují možnosti oficiální kryptozoologie a proto nejsme ochotni jejich případnou existenci bez problémů přijmout.
Bohužel v každém zveřejněném příběhu se opakuje nedosažitelnost ostatků k dalšímu vědeckému prozkoumání. Je to škoda. Tyto příležitosti se již nemusí znova naskytnout, ale pokud jejich ztráta podnítí větší zájem o jakékoli podobně záhadné tvory, se kterými se v budoucnosti setkáme, potom tyto historky jistě nebudou bezvýsledné.