.

-Mýti o vodných ludoch

               Modrý ludia  z Minhu

Niekedy je tažké rozlíšit mýtus od skutočnosti.Pátranie po vodných ludoch s ludskou tvarou-merfolocích može tiež nadobudnút celu radu prekvapení . Jedna z najznamejšich o morských ludoch sú legendy o modrých ludoch z Minhu.Boli pomenovaný podla modrej farby.Vyskytujú sa len morskej užine odelujuce ostrovy Shiang a Long.Podla legendy sú títo ludia velmi agresívny.

                                         Morský biskup

Podla diela : R.P. Fourniera:Baltskom mori pri brehu Polska a Pruska chytili okolo roku 1433 morského muža.Ktorý mal podobu biskupa.Vyjadroval sa len posunkovou rečou.Tento muž všetkých biskupov požehnal a vrátil sa naspat do mora a už sa neukázal.Aj v roku 1531 bol videný podobný tvor .

Obrazek

Morský mních

Z diela  Guillauma Rondeleta  roku 1554.Za naších dob chytili v Norvéžsku pri velkej búrke morskú obludu.
Ty všetci čoho videli  mu dali meno mních.Mal tvár ludskú .Bol pokrytý šupinami .Mal dve plutvy a namiesto noh
mal velký chvost.Telo mal velmi široké.
V diele   Soronsena Bedela z roku 1545 je zápis o podivnej rybe ktorá bola podobná mníchovy a bola chytená
Sundu a merala 2.40m.

Obrazek