.

-Obrovské hady

ObrazekObrazek

Matatoro - zabiják býků.

Obyvatelé Amazonie se prý setkávají v bažinatých oblastech s obrovským druhem anakondy který je oproti jiným anakondám černě zabarven. Vydává silný zvuk připomínající lidské chrápání a tak jej domorodci též nazývají "dormidera" - spáč. Jeho velikost je udávána od 15 do 45 metrů a je velice nebezpečné pohybovat se po území ve kterém zmíněný predátor žije.

Jeho výskyt potvrzují zprávy cestovatele Algota Lange který toto monstrum zastřelil a po změření uvedl neuvěřitelných 25 metrů délky. Možnost výskytu anakond o udávané délce až 45 metrů ovšem oficiální vědci nepřipouští a považují existenci těchto obrů za pohádky. Ovšem pozor, oni to možná pohádky nejsou a já pevně věřím, že v budoucích časech s pomocí stále vyspělejší techniky, budeme schopni tyto hadí obry dopravit na pitevní stůl odborníků a tím bude jejich reálná existence potvrzena. Nepřímé důkazy již existují, ovšem stále chybí živý exemplář. I laik pochopí jednoduchou dedukci o obrovské váze těchto gigantů a nemožnost v dnešní době tyto obry přepravit džunglí. Zachovat tělo při zdlouhavých pochodech ve vlhku a vedrech s obrovským nákladem ve stavu schopném prozkoumání, zatím není možné. Důkazy ale existuji!

 

V roce 1954 - velitelství brazilské armády obdrželo mimořádné hlášení z hranic s Francouzskou Guyanou. Jeden z vojáků byl napaden obrovskou anakondou, kterou se po boji podařilo zabít. Údaj po změření byl absolutně šokující - dosahovala 39 metrů délky. K hlášení na velitelství byla též připojena fotografie tohoto tvora. Zápis je doposud založen v archívech brazilské armády. Tělo obrovského hada zůstalo bohužel pro nemožnost přepravy na břehu močálů. Již několik cestovatelů podalo svědectví o nalezených stopách přesunu obrovských gigantických plazů kdy obtisk stopy těla dosahuje až 1,8 metru v průměru. Téměř jak přes kopírák stejné příhody brazilské armády se stali v průběhu dalších let u řeky Mogiachu a Ojapog ve středu Brazílie. V druhém případě byla kulometem zabita anakonda o délce 35 metrů a opět vše bylo fotograficky zdokumentováno.

Jednou snad amazonské mokřiny své doslova obrovské tajemství prozradí a je docela možné, že to s ohledem na technické vymoženosti posledního desetiletí ani tak dlouho trvat nebude a záhada matatoro bude plnit pokladny bohatých zoologických zahrad. V případě hada matatoro je vše jen otázka odpovídající techniky k odchytu.

Obrazek

Před třemi roky přinesly světové deníky šokující fotografie zasřelené anakondy, v jejíchž útrobách leželo natrávené tělo rybáře. Na obrázku ležela obrovská mrtvá anakonda složená v zadní části nákladního auta. V porovnání s diváky tísnícími se kolem auta je snadné uvěřit, že had měřil 10 metrů, jak prohlašovali jeho lovci…
Svědkové neštěstí prý bezmocně přihlíželi, jak ho had, zatímco muž stál ve vodě, chytil a pak pomalu od hlavy požíral. Spořádat celého muže trvalo prý něco přes deset minut. Svědci prohlásili: jedna noha mu dosud visela ven a mohli jste slyšet jak mu praskají kosti.
Existuje mnoho příběhů o hadech, kteří pozřeli člověka. V roce 1972 byl poblíž Johannesburgu uškrcen krajtou čtrnáctiletý Johannes Mokau. Stejně tak byli zabity koně a krávy. Síla hadího sevření je obrovská… Úředně doloženým rekordmanem je exemplář dlouhý 8,45 metrů a vážící 250 kg. Domorodci ale tvrdí že viděli exempláře podstatně delší. Samozřejmě odborníci jim moc nevěří. Ale svědectví domorodců podporuje výpověď velice seriózní a to proslulého cestovatele plukovníka Percyho Fawcetta. Jeho zaznamenané setkání s obří anakondou Vám jeho slovy předkládám.

Lehce jsme proplouvali po líném toku, nepříliš daleko od ústí do Rio Negra, když se náhle téměř těsně u člunu objevila trojúhelníková hlava a vlnící se tělo. Byla to gigantická anakonda. Skočil jsem po pušce, když již začala vylézat na břeh, a aniž jsem se příliš zdržoval mířením, vpálil jsem ji kulku do páteře, tři metry za tou příšernou hlavou. V tom okamžiku vystříkl gejzír pěny a následovalo několik silných úderů do kýlu člunu. S velkými potížemi jsem přiměl indiánskou posádku, aby obrátila ke břehu. Byli poděšeni a obraceli oči v hrůze tak, že jim bylo vidět jen bělmo. Vystoupili jsme na břeh a přiblížili se opatrně k plazovi. Již se nehýbal, jen jeho tělem probýhaly odshora dolů občasné záchvěvy jako závany větru.
Tak jak to bylo možno změřit, vyčníval z vody délkou 13,5 metru a 5,1 metru bylo v řece. Celková délka tak činila 18,6 metru. Jeho tělo nebylo nijak tlusté vzhledem k tak obrovské délce. Nebylo širší než třicet centimetrů v průměru, ale zřejmě plaz již dlouho nepozřel žádnou potravu. Tak obrovské exempláře jako tento nejsou příliš časté, ale stopy nalezené v močálech podporují tvrzení indiánů, že ta, kterou jsem zastřelil, by byla trpaslíkem. Zavítat do království takové anakondy by bylo zahrávání si se smrtí.

Odvážný Angličan, který pak nenávratně zmizel v zeleném pekle podal velice sugestivní zprávu. Člověk se až otřese při takovém vyprávění. Je skutečně možné že amazonské pralesy a močály skrývají taková monstra?

Otázka zní jak velké velikosti mohou hadi dorůstat? Známý britský cestovatel plukovník Fawcett změřil že had kterého zastřelil u řeky Negro měřil 18 metrů. Francouzský badatel Serge Bonacase prohlašoval že v oblasti Araguaya v Brazílii zabil hada dlouhého 22 metrů. Francouzský kněz putující vzhůzu po toku Amazonky prý viděl hada dlouhého 24 metrů a údajně jej i zabil s pomocí domorodců, kteří prohlašovali že existují ještě delší hadi s obrovskou sílou.

Doposud však nikdo neprokázal existenci hadů delších než devět metrů věrohodným důkazem. Do Evropy bylo přivezeno z Amazonských krajů několik dlouhých kůží, ale jako důkaz existence hadů přesahujících deset metrů nebyly nikdy oficiálně uznány. Je totiž známo, že domorodci či lovci, kůže natahují aby byly větší. Čím větší tím mají větší cenu.
Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek