.

-Záhady

                                           Suwa

V knižke  od českého kryptozoologa pana Jaroslava Mareša hruza zvana Kurupira  autor hovorí že indiáni kmena Waiky hovoria o tvorovi ktorý žije hore na mesete..Pripomína obrovského tapíra ale má dlhý krk.Domorodci ho nazývajú Suwa.Neznámy tvor žije velmi tažko dostupnom mieste.Može sa jednat o prežitého sauropoda.

                                                  Stoa

Tajuplná vysočina Kurupira so svojimi indiánmi Waiky.Slnko už dávno zapadlo za obzor a zanechalo len krvavú stopu kde si na obzoru, rovnako ako Stoa.Domorodci už odpradávna rozprávajú o dvojnohom kajmanovi ktorý je posol smrti a neni mu úniku.Hlavu má však menšiu a kratšiu ako kajman.Mal by mat 7 metrov.Papulu ma plnú ostrých zubov.Mohol by to byt predok dinosarourov.Mohlo by sa jednat o 17 metrového Carnotaura.Strašny rev sa od času ozýva na tomto územi.Je to len indiánska rozprávka alebo skutočnost  ?

                                                   ROW

V roku 1940 urobil cestovatel Miller so svojou manželkou expedíciu na Novu Guineu  a behom tejto expedície objavil v horách dotej doby neznámy kmen domorodcov (Kirrirri).Domorodci používajú k práci  nástroje neznamej rohoviny a cestovatel si uvedomuje že na Novej Guinei neexistuje tvor  z čoho by mohli tie nástroje vyrábat.Ked sa pytal z čoho to vyrábajú takmu nakreslili obrázok dinosaura.Domorodci mu povedali že žije močiaroch a vyznačili mu jeho výskyt.Millera tvor zaujal a uskutočnil výpravu ,ktroú korunoval pozorovaním.Tvor asi 40 stop dlžky dlhý krk a zobakovité ústa a mal dlhý krk.Všetko to že vraj natočil na filmový pás.Po návrate do Europy predal filmový dokument vedeckej kapacite.Žiadný filmový dokument nikdy nebol zverejnený a Milleurov popis tvora  dodnes pripadá  oficiálnym vedcom a kryptozoologov ako skladačka niekolkých druhov dinosaurov.Známy badatel Heuvelmans   dokonca použil túto zprávu ako typický príklad  nepravdivého zdroja kvoli nejasnosti okolo popisu tvora,záhadnému zmiznutiu filmového dokumenta.Bol donutený  nakladatelom po zvýšeniu  nákladu  napísat klamstvo?Čo sa stalo  z filmovým dokumentom tohto tvora.Bol to len trápny vtip?

           Příšera jazera Murray

Po 60 rokov prešlo od velkej diskretáci  príbehu nemeckého  cestovatela Millera.Kryptozoologia pomaly ale jasne na tento príbeh zabúdala.Ale  podobného tvora popisujú  z jazera Murray z Novej Guiney.Leží vysoko horách a je daleko vzdialene od civilizaci.V roku 19 ohlásili  pozorovanie   na papuánskej strane jazera  niekolko domorodcov sa plavilo  cez jazero v kanoach.Videli dinosaura brodiacého vo vode.Tento tvor tam je výdany dost často.V roku 2000 ukázali miestny misionáry domorodcom ktorý im oznámili pozorovanie aby sa pokusili označit druh dinosaura.Ukázali Alosaura,Hadrosaura,Megalosaura a iné druhy.