.

-Yowie

Yowie

Další z australských bytostí - Yowie, (australský Yetti), není ve skutečnosti nějaký nový fenomen, vzniklý snad případným kopírováním historek o sněžném muži. Zmínky o něm se objevují v legendách "Období snů" neboli "Dreamtime" aboriginského folklóru. Domorodci pro něj měli řadu různých jmen, nejznámější z nich: Noocoonah, Doolagahl, Quinken a Yahoo. Mulgawie Yowie měl dokonce alegorický vůz na jarním průvodu v Laidley.

První oficiální zpráva o spatření opičího muže bělochy pochází z roku 1790. Vyšla v lokálních novinách v malém vesnickém městě - dnešní Sydney. V polovině 19 století jsou hlášeny časté případy pozorování z mnoha částí země. V těchto letech došlo k značnému nárustu setkání s yowiem, pozorování bylo hlášeno ze všech míst Australie. Noviny a časopisy začaly psát o oznámených případech. Ve většině těchto zpráv, byl tvor popisován jako "opice" nebo "opičí muž." Několik případů:
V Západní Austrálii roku 1852, 3 běloši popisovali setkání s tvorem, který připomínal opici. Duben 1871, muž jménem George Osbourne viděl gorile podobného tvora seskakovat ze stromu a při tom postrašit jeho hřebce. Hlásil mohutné stvoření porostlé černými chlupy, vysoké kolem 5 stop. Stejně je popisován i v pozdějších případech pozorování, prakticky dodnes.

Náhlý nárůst spatření yowiho v tomto období, lze jen obtížně vysvětlit. Je třeba si uvědomit, že komunikační prostředky byli v této době velice skromné a těžko tedy mohlo jít o davovou psychózu. Určité teorie hovoří o masivnich změnách v životním prostředí, spůsobených bělochy.
Podle četných svědectví se jednalo o plachého, nočního tvora. Nejčastěji byl zpozorován v lesnatých a křovinatých oblastech, s dobrou možností úkrytu. Někteří svědci popisují i velké oči, červeně či žlutě zářící ve světle měsíce. V případě nočního tvora by to bylo vcelku pravděpodobné, ostatně oči goril také ve tmě červeně svítí.

Podle jedné z teorií by mohl Yowie být potomkem nižší vývojové větve humanoidů, kteří původně obývali australský kontinent, a byli postupně vytlačeni nynějšími aboriginy. Ve zdejších rozsáhlých pralesích, jeskynních komplexech, nebo jiných prostorách zdaleka nedotčených člověkem by jistě nebyl pro takový druh problém stále ještě přežívat a vyhýbat se bližšímu styku s civilizací. O jeho existenci nasvědčují nalezené stopy, některé byly dokonce odlity do sádry, a mnohá pozorování, poslední zcela nedávno letos v NSW a Qld. Přesvědčivé fotodokumentace se však, i vzhledem k noční aktivitě tvora, stále nedostává.

Obrazek

Obrazek

Obrazek