.

-Yeren-Neandrtalský človek?

Oblast Šen-nung-tia leží v nadmořské výšce 3 000 metrů na ploše 3 200 čtverečních kilometrů. A je mimořádně řídce osídlena. Vyskytují se zde takové zvířecí relikty jako panda velká nebo čínský „bílý medvěd" (poprvé uloven v roce 1963). Mezi domorodci se běžně mluví o tzv. jerenovi, obřím lesním muži. Podle popisu se jedná o tvora vysokého dva až tři metry, porostlého rezavou srstí. Místní svědci přitom dokáží velice jasně rozeznat medvěda od divokého muže. Jsou známy nejen případy pozorování, ale i napadení člověka jerenem. A nejsou to události jen z dnešní či nedávné doby, kdy bychom mohli některé svědky podezřívat z vymýšlení (aby se stali slavnými či bohatými). O tomto záhadném tvoru existuje celá řada historických zápisů, přičemž nejstarší pochází z let 475-221 př. n. l.

Tyto zprávy hovoří o častých útocích na lidi, drůbež a psy. Zdá se, že v posledních desetiletích setkání ubylo, nicméně je jich tolik, že je nutné brát svědectví domorodců vážně. Navíc jsou k dispozici i materiální důkrazy. Jedná se především o sádrové odlitky stop, pořízených několika badateli nezávisle na sobě. Největší z nich dosahují délky chodidla 48 centimetrů, při průměrné délce kroku 2,68 m. Jsou podobné lidským a výrazně se liší od stop kteréhokoliv známého primáta. No co, řeknete si možná, Yettiho stopy jsou také známé a nakonec byly prakticky všechny zpochybněny. Dobrá, máme tu vás i další hmotné důkazy: vzorky jerenových rezavých chlupů, pocházející z několika různých zdrojů (relikvie po předcích, chlupy zachycené na kůře stromu, o který se jeren drbal, chlupy, které uvízly v ruce napadaného člověka apod.).

Analýzy (bylo jich několik, opět nezávislých) říkají, že se jedná o vlas velice podobný lidskému, přičemž nepochází ani z člověka, ani z jakéhokoliv známého primáta. Jsou známa i veliká, z větví spletená hnízda,která jsou připisovaná jerenovi podle stop, které byly v jejich blízkosti nalezeny. Jako třešnička na dortu vypadal objev z roku 1980, kdy byly u jednoho místního učitele nalezeny dokonce mumifikované končetiny jerena, který byl uloven v roce 1957. Když se tyto pozůstatky dostaly do rukou odborníků, nastalo pro milovníky záhad zklamání: Jednalo se o končetiny neznámého obřího makaka. Ten byl nedlouho poté, v roce 1985, skutečně uloven a dopraven do zoologické zahrady. Že by tím byla otázka existence čínského divokého muže definitivně vyřešena? Zdaleka ne!

Ďalší známy neandrtálsky človek- Azoo Basou

Zdroj: http://www.volny.cz/rojar/cryptozoologie/