.

-Šestiprstost

Šest prstů na jedné končetině (ruce nebo noze) se vzácně vyskytuje u některých lidí, někdy i párově. Tato anomálie nebo sklon k ní mohou být dědičné. Šestý prst někdy bývá plně funkční.

Šestiprstost je jedním z případů polydaktylie (hyperdaktylie), která je považována za poruchu chromozomálního původu.

Šestiprsté bytosti v dávné historii, mýtech a umění

V Bibli v Druhé knize Samuelově (kap. 21, verš 20) je zmínka o jednom z Pelištejského rodu obrů (Rephaim, Raphaim, Refájci), jehož ubil Jónatan, syn krále Saula a přítel budoucího krále Davida: „Tam byl obrovitý muž, který měl šest prstů na rukou a šest prstů u nohou, celkem čtyřiadvacet. Ten také pocházel z obrů.“

Arnošt Vašíček (1999, viz reference) zjistil, že o šestiprstých bytostech svědčí i posvátné texty, legendy a artefakty řady národů. Některé z nich nasvědčují existenci šestiprsté rasy značného vzrůstu. Často byli v dávných mýtech či jsou v dnešní sci-fi literatuře považováni za mimozemské či božské návštěvníky. Vyprávění o dávných obrech, nazývaných synové Boží, a o jejich zkřížení s lidskou rasou je i v biblické knize Genesis (kap. 6, verš 4), ovšem bez zmínky o počtu prstů.

Vašíček připomíná, že Anunnakové, nebeští učitelé Sumerů, měli šest prstů, a spojuje to s dvanáctkovým numerickým systémem Sumeřanů. Rozebírá možnou jejich totožnost s biblickými Anákovci.

Začátkem léta 1995 médii proběhl autenticky vyhlížející sedmnáctiminutový film z tajné pitvy mimozemšťana, údajně nalezeného farmářem W. W. Brazelem po havárii UFO 3. června 1947 poblíž Roswellu v Novém Mexiku. Pitvaná bytost podobná člověku měla na končetinách po šesti prstech. 8. července 1947 vydala armáda tiskové prohlášení, že se jednalo o katastrofu létajícího talíře, druhý den prohlášení odvolala a mluvila o meteorologickém balónu, v roce 1994 vydala rozsáhlou zprávu, která předmět prohlásila za americký špionážní balón z projektu Mogul. Analýzy nasvědčují tomu, že zřejmě filmový záznam pitvy je propracovaným podvrhem, mimoto původní popis od farmářovy dcery opravdu odpovídal onomu špionážnímu balónu.

Šestiprsté bytosti či národy se často vyskytují ve fantasy knihách a hrách.

Biologický pohled

Jeden z prvních pravěkých obojživelníků, Ichthyostega (svrchní devon, před 375 až 360 miliony lety) měl na končetinách šest až sedm prstů, příbuzný rod Acanthostega osm. Pětiprstost se zřejmě ustálila později. (ABC 24/2002)

Podle některých názorů genetická výbava člověka je uzpůsobena pro šestiprstost, ale není zřejmé, kdy a proč ke ztrátě šestého prstu během vývoje došlo.

Šest prstů má i panda velká (Ailuropoda melanoleuca) (ABC 2/2005). Stephen Jay Gould podle toho pojmenoval svou knihu esejů „Pandin palec“ Není shoda v tom, zda šestý prst pandy je plnohodnotným prstem.