.

-Kruhy v obilí

Obrazek

Od roku 1980 se na obilných polích po celé Velké Británii objevilo několik míst, ve kterých bylo obilí symetricky sešlapané do různých obrazců. " Kruhy v obilí ", jak se jim začalo říkat se objevovali pravidelně a to vždy v létě před sklizní. Každým rokem se jejich počet zvyšoval. V létě roku 1990, se objevilo přes 800 kruhů, které ale nebyly tak jednoduché. Od tohoto roku se začaly vyskytovat velmi složité kombinace piktogramů. Jejich letecké snímky jsou velmi udivující. Nejvíce kruhů se objevovalo a stále objevuje na jihu Anglie. Většina v okolí hrabství Hampshire a Wiltshire. Nejde jen o britský úkaz, ale pyktogrami je možno pozorovat téměř po celém světě ( několik případů bylo objeveno i v Holandsku a to už kolem roku 1500 a i u nás se můžeme s tímto fenoménem setkat ). Není dosud přesně známo, proč se nejvíce kruhů objevuje právě v jižní Anglii.

Je tu jedno možné vysvětlení. Někteří badatelé zajímající se o tento fenomén tvrdí, že

mystická místa jako Stonehenge, Avebury, Silbury Hill jsou ideální pro setkání s návštěvníky z jiných planet. Tohle vysvětlení ještě více potvrzuje fakt, že jsou hlášena pozorování záhadných světel nad těmito místy, kde se následující ráno objevily ony piktogramy. Některé možné tvrzení příčin tvorby kruhů v obilí z oblasti laické veřejnosti jsou velmi zajímavé. Např. Kruhy vytváří několik párů zamilovaných králiků ( jak na tohle mohl někdo přijít ), nebo snad jsou příčinou nadměrného nadouvání krav a důsledkem neobvyklého růstu obilí. Pokud se ale podíváte na obrázky, tak se vám určitě nebude zdát to, že takhle složité obrazce mohl stvořit pár pobíhajících zamilovaných králiků někde po poli. Anglický meteorolog Dr. Terence Meaden přišel s názorem o existenci větrných vírů, které dokážou ze Země nasávat prach a menší kamenné úlomky. Někteří angličtí farmáři zahlédli na svých polích několik takovýchvírů.Tímtotvrzením považovaly noviny a veřejnost záhadu za vyřešenou a více se jí přestaly zabývat. Hojnější výskyt složitějších obrazců koncem 80let, tuhle teorii podkopal a většina se začala přiklánět k názoru, že tvůrcem musí být nějaká umělá inteligence ( jsem stejného názoru ). Meadenova teorie ale nevysvětluje zajímavé piktogramy, které tvořily rovnostranné obrazce, trojúhelníky, náhodné seskupení různých asymetrických obrazců a dokonce i klínové písmo. Je také možné, že nám touto formou předává nějaká forma cizí inteligence svoje poselství.

Možnost, že obrazce jsou podfukem, je taktéž dosti nepravděpodobná. Vzhledem k velkému počtu obrazců ( v roce 1990 téměř 800 ) lze vyloučit možnost, že kruhy vytváří několik skupin lidí. Mimo to, uvnitř většiny kruhů byla naměřena zvýšená radioaktivita a značné elektromagnetické výchylky. Pravé kruhy, na rozdíl od amatérských se liší tím rozdílem, že obilí není vůbec zlomené ale jen velmi symetricky ohnuté. I testy přinesly zajímavé výsledky: Obilí z piktogramů je nějak geneticky narušené, což by mohla způsobit již zmíněná radioaktivita. Nedovedu si představit jak někdo v noci pobíhá po poli s nějakou radioaktivní látkou a ušlapává ony záhadné kruhy. Nedávno se na veřejnosti objevil krátký filmový snímek, zachycující 4 svítící koule, které během několika sekund vytvořily na úpatí hory s pevností Olivers Castle piktogram ve tvaru sněhové vločky.

Většina filmovích techniků a odborníků potvrdila , že se nejedná o žádný podvod vytvořený na počítači. Důkaz podává především pohyb kamery, který přesně odpovídá autentickým filmovým záběrům a dal by se jen velmi těžce napodobit. Pokud by někdo chtěl tento film zfalšovat, potřeboval by velmi drahé přístroje, moc času a peněz. Někteří ale i nadále tvrdí, že film je jen pouhý podvod ale důkaz z nich nikdo zatím nepředložil. Kruhy se také občas objevují i u nás. 15.7.1996 se u obce Sokolnice objevil složitý a rozlehlý piktogram. Skládal se z devíti kruhů, kde čtyři z nich byly navzájem spojeny uličkami. Největší kruh měřil v průměru asi 25m. Někteří místní občané uvádějí že ten den v noci viděli nad polem jasně žluté světlo a že tehdy v noci bez zjevných příčin začaly zvonit zvonky u jejich domů. Za dva dny se objevily další kruhy. Piktogramy byly tvořeny jedním centrálním a čtyřmi satelitními kruhy. Na závěr jen dodám, že obrazců každým rokem přibývá a to ještě v lepším a složitějším provedení. Myšlenka, že tímto způsobem nám chtějí nějaké cizí mimozemské civilizace předat důležité poselství, je velmi zajímavá.