.

-Roswell a Ruský Roswell

Rusko

Správa o „Ruském Roswellu“ oběhla svět v září roku 1998.
První záběry byli údajně pořízené z kamery připevněné u kulometu
stíhačky MiG a zachycovali doutníková a kulovitá UFO přelétající nad místem zřícení malého létajícího talíře v zasněžené lesnaté krajině.
Další krátké filmy zachycovaly záběry z místa zřícení, zajištění vraku vojáky a dokonce i část pitvy zmrzačeného těla mimozemské bytosti.
Tyto opravdu zajímavé filmové materiály a písemné dokumenty se údajně dostali na veřejnost zásluhou správce pozůstalosti Ruské tajné služby který je prodal za 10 000 dolarů.
Reakce veřejnosti byli značně rozporuplné. Jedná se o podvod nebo o úžasný případ skutečného zřícení mimozemského stroje?

O čem hovoří dokumentace?

K havárii mělo dojít jednoho chladného dne v březnu roku 1969 u Berezovky která leží nedaleko Sverdlovska. Jeden z dokumentů označený jako „příkaz číslo 481“ s hlavičkou sovětského ministerstva obrany byl adresován veliteli leteckých sil Sverdlovského leteckého okruhu generálporučíkovi A. G. Ponomarenkovi. Ten v něm dostal rozkaz, aby poskytl veškerou pomoc místním orgánům KGB při operaci nazvané „Sverdlovský trpaslík“. Příkaz je podepsán zástupcem velitele leteckých sil SSSR generálplukovník S. D. Lebeděv. Tento dokument byl také opatřen razítkem „Generální štáb Ministerstva obrany SSSR“.
Dalším dokumentem je dopis ze 3. listopadu 1969 psaný na hlavičkovém papíře KGB určený zástupci vedoucího oddělení pro vědecký výzkum plukovníkovi A. I. Grigorijevovi. Uvádí se v něm, že 5. března 1969 byly objeveny trosky UFO o výšce tři metry a průměru pět metrů s tělesnými ostatky malého humanoidního tvora.
I v tomto dokumentu nese celá operace jméno „Sverdlovský trpaslík“.

Nezávislé zhodnocení znalce

Nezávislé zhodnocení pravosti filmu a dokumentů bylo provedeno odborníkem na sovětská vojska Alexem Hefmanem z New Yorku, který prohlásil, že nejspíš našel známky pravosti těchto materiálů!
Uniformy přesně odpovídají době a způsobu nasazení. Skutečně přesvědčivým důkazem je podle Hefmana absence kovových přezek na páscích vojáků. Ty byly v sovětské armádě zavedeny až koncem 60. let a teprve v roce 1969 se staly součástí uniformy. Taky odznaky příslušníků KGB souhlasí. Vojenský nákladní automobil který přijíždí na místo zřícení je bezpochyby model ZIS-151 z roku 1948. Sníh na místě havárie je tak „panenský“, že se zdá být vyloučeno aby šlo o inscenaci s předcházející přípravou makety vraku a trosek.
Navíc chování všech důstojníků i vojáků vypadá dle Hefmana velmi věrohodně a ne jako předstíraná maškaráda civilního komparsu. Z filmu je patrné že se všichni řídí striktními rozkazy včetně kameramana.
Pitva mimoňského tvora ze kterého zbyla jen část hrudníku a jedna paže je prováděna třemi muži začátkem března 1969. Na rozdíl od známého Roswellského filmu se ten kdo pořídil tyto záběry nesnažil ukrývat snadno rozpoznatelné tváře osob které se pitvy účastní. Zcela utajeno nebylo ani místo kde se pitva konala. Naprosto stejné prostory má údajně stále v provozu Celosvazový vědeckovýzkumný ústav biologie v Moskvě. Do záběru se dokonce dostane i samotný protokol o pitvě, ve kterém jsou uvedena jména tří lékařů: dr. Kamyšov, dr. Savickij a dr Gordějenko. Přečíst se dá i název „Semaškova nemocnice, oddělení anatomie“. Protokol byl údajně podepsán v přítomnosti zástupce děkana Tolmakova a zástupce KGB Kravcova.
Hefmana také zaujalo zjištění o úmrtí lékařů Kamyšova, Savickije a Gordějenka ke kterému došlo tří týdny po pitvě ve stejný den 24. března 1969. Jako příčina smrti je u všech uvedeno krvácení do mozku. Úmrtní listy těchto mužů jsou označovány za další významný důkaz pravosti filmu, protože všechny úmrtní listy v Sovětském svazu tehdy tiskla jediná firma a to Goznak. Padělání těchto úmrtních listů by tedy bylo velmi obtížné a smrt lékařů nebylo těžké ověřit.
To jestli Sovětská vláda nechala tyto tři muže „odstranit“ jako pojistku toho že nikdy nevyzradí svůj zážitek s pitvou mimozemského tvora se jistě nepodaří zcela potvrdit, ale s ohledem na bezcitné praktiky totalitního režimu si jistě každý udělá vlastní názor.

 

 

ObrazekObrazek

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               USA-Roswell

Málokdo si ale tuto událost spojuje s nápadnou událostí odehrávající se o pouhých devět dní později, tj. 3. července 1947. V tento památný den se William "Mac" Brazel a jeho soused Dee Proctor zapsali do dějin UFOlogie. Nálezem podivných trosek rozprostřených na velké ploše ranče Foster Ranch. Podivné trosky, o kterých později hovořila celé okolí, město a nakonec i celý svět. Trosky nečeho, co nikdy předtím nebylo nalezeno.

O pár dní později, 6. července 1947 ukázal Brazel některé kousky místnímu šerifovi, Georgi Wilcoxovi a ten promptně kontaktoval místní leteckou základnu, Roswell Army Air Field. Major Jesse Marcel, bezpečnostní důstojník základny se setkal s šerifem v jeho kanceláři, prověřil trosky a podal hlášení svému nadřízenému. Tím byl William "Butch" Blanchard".

Na základě jeho rozkazu se Marcel s důstojníkem Counter Intelligence Corps vydává na Ranch s Brezelem a cílem soustředit co nejvíce trosek. Zároveň s tím se vojenská policie postarala o stažení prvního vzorku trosek z kanceláře šerifa. Tyto první trosky byly pravděpodobně převezeny na velení Osmé Letecké divize (Eight Air Force HQ) v Forth Worth a odtud posléze do Washingtonu.

Marcel a Sheridan Cavitt (CIC důstojník) přijíždějí na ranč s Brezelem. Je pozdě večer a tráví tedy noc v malé budově u ranče a ráno pokračují v jízdě směrem k místu s výskytem trosek. 7. července tedy Marcel a Cavitt sbírají trosky na evidentním místě havárie. Po naplnění jednoho auta se Cavitt vrací na základu a Marcel pokračuje v naplňování druhého auta. Cestou zpět na základu se zastavuje doma a ukazuje záhadné trosky své manželce a synovi.

Není bez zajímavosti, že v téže chvíli kulminuje vlna pozorování UFO vyvolaná případem K. Arnolda. Většina novin píše o různých pozorováních UFO a předhání se v senzačnosti zpráv. Skeptik se tedy na tuto souhru událostí může dívat jako na důvod k vykonstruování fantastických historek ohledně události u Roswellu. Optimista se naopak na tuto souhru dívá jako na jasný důkaz výskytu letky UFO a pozdější havárie některého z talířů. Realista si může pouze říkat, jaká to náhoda.....

Marcelův syn později vzpomíná na tyto události a potvrzuje pouze skutečnost nálezu něčeho, co nebylo možné identifikovat jako běžné letadlo nebo běžné trosky a že mu otec ukazoval některé nalezené části. A pochopitelně si vzpomíná, že jeho otec použil termín "létající talíř". Marcelův syn nicméně potvrzuje, že jemu ukázané části rozhodně nevypadaly jako běžné trosky, šlo o nějaký kov a na některých částech bylo vidět i jakési podivné nápisy. Kov byl velice tenký, pevný a nebylo jej možné ohýbat ani s ním jinak mnipulovat. Zároveň byl ale velice lehký, tak lehký že byl až jako peří. A bylo tam také několik I profilů s podivným nápisem. Další typ trosek byl podobný plastické hmotě, ale měl fantastickou schopnost se vracet do svého původního tvaru, ačkoliv tvar nebyl nijak přirozený.

 

Den poté byl celý svět informován o podivné události. Informace byla pochopitelně podána v poněkud nadnesené podobě. Existence létajícího talíře byla považována za automatickou, nebo Roswellská letecká základna jej má v držení díky nálezu lokálního rančera.... Z trosek se tak stává celý létající talíř. Typické pro žurnalistiku. Podivné pouze je, že tato verze příběhu byla nejprve podporována vojáky. Walter Hault, coby tiskový důstojník základny dodal tyto "oficielní" informace pravděpodobně na základě příkazu kolonela Blancharda. Později byl samozřejmě obviňován za vykonstruování celého příběhu a za jednání bez rozkazů nadřízených. Optimista může vidět nadšení nad realitou nálezu, pesimista může vidět nekompetentnost vojáků, podezřívavý realista by mohl přemýšlet o "cover up" operaci vojáků, snaze zlikvidovat vážnost nálezu maskovací a matoucí operací. Celý výsledek byl totiž po několika dnes zmatků shrnut do jediného závěru - šlo o nález meteorologického balónů....

Skočme nyní ale dopředu a shrňme poněkud události. V roce 1947 byl (pravděpodobně) nalezen zhavarovaný neznámý objekt a byl (nebo alespoň jeho zbytky) zajištěn armádou. Celá událost je postižena typickými zmatky, zákazy, oficielními prohlášeními, opačnými prohlášeními a záhadami. Bohužel, rok 1947 je již tak daleko, že není možné najít snadno žijící svědky a ti co jsou (byli) k nalezení se zpravidla odvolávají na slib mlčení. O Roswellu se napsala řada knih a článků (bohužel většina v angličtině) a několik jich bylo i v poslední době přeloženo do češtiny. Celá Roswell událost by zůstala pravděpodobně v tichosti, kdyby se v průběhu loňského roku neobjevil film ukazující pitvu UFO bytosti a některé záběry na trosky z Roswell Incidentu.

Ray Santilli získal za něpříliš jasných okolností "autentickou" kopii filmu ukazujícího pitvy několika těl získaných z havarovaného létajícího talíře z roku 1947 v Roswellu.

Na onen film existuje pochopitelně mnoho názorů i pohledů. Pro někoho jde o jasný důkaz existence mimozemšťanou a dlouho trvající znalosti o nich (pečlivě utajované, americkou vládou pochopitelně). Pro někoho jde o věc o které si nedovede udělat jasno a pro ostatní o jasný podvrh. Je jasné, že může jít o skutečné a autentické záběry - pak je celá situace strašná.... Může také jít o geniálně vytvořený podvrh pocházející z dílen Hollywoodu. Může také jít po pitvu zmutované lidské bytosti (Turnerův Syndrom je jednou z citovaných možností až na problém že děti s TS umírají již velice, ale velice mladé). Film je velice kontroverzní, a zde jsou některé citované sporné momenty:
* Teoreticky viditelný president Truman nebyl v Novém Mexiku v době kdy byl film natočen.
* Symboly na jedné z trosek neodpovídají popisu od očitých svědků
* Lékaři provádějící unikátní pitvu si velice rychle poradili s odstraněním černé čočky z očí vetřelce
* Poranění na těle neodpovídají poraněním při havárii letadla
* Díky nedostupnosti originálního filmu se zpochybňuje autenticita
* Tělo vetřelce neodpovídá všeobecné známým popisům UFO návštěvníků
* Santilli není schopen sdělit jméno kameramana, který by měl ještě žít

Na druhou stranu existuje řada vyjádření podprujících autenticitu. Pravost materiálu a možnost natočení, technické provedení, vybavení laboratoři a způsob dokumentace atd. Stejně tak se vyjadřují anatomové a lékaři k příliš velkým rozdílům proti lidskému tělu zejména u vnitřních orgánů a mozku. A neméně překvapeně se vyjadřují někteří trikový tvůrci k oObrazekObrazek

obrovské realičnosti celé pitvy. Včetně detailů jakou jsou zbytky.