.

-Con Rit

Con Rit je meno údajne žijúceho morského tvora.Podla pozorovaný sa jedna o tvora z obrovskými rozmermi. Pripomínal morského hada a na tele má krátke chlpy.

Pozorovania

 V roku 1883 pozorovaly mrtvý exemplár ktoré vyplavilo more pri pláži Hongay-Vietnam . Telo bolo sfarbené na hnedu farbu .Svedok menom  Tran Van Con tvrdil , že tvor mal velkost až 18 metrov  a na tele malo pancier a krátke chlpy .

1899 Lod Narcis  pri Alžírsku  pozorovali moreplavci tvora  ktorého dlžku odhadli až na 45 m .Toto pozorovanie trvalo 30 minut .Tvor mal velký počet plutiev .

Obrazek