.

-Ďalšia teória o roku 2012

Velký rozruch vyvolal projekt USA nazvaný MONTAUK, který byl zaměřený na vědeckými přístroji provedenou projekci do budoucnosti a minulosti, který odtajnil jeden z účastníku tohoto projektu a podle kterého dokázali vědci vnímat jisté projevy z budoucnosti avšak pouze do roku 2012. V roce 2012 by také naše planeta podle vědců měla stanout v pásu fotonů, které se nacházejí kolem středu naší galaxie a tato velká koncentrace fotonů bude mít za důsledek větší množství trvalého světla na Zemi, i lidé prý budou prosvětleni a celý život bude od základu transformován. Průchod tímto pásmem by měl trvat 2000 let. V 50. letech minulého století změřil pan Schuman vibraci naší planety, která byla už dlouhou dobu zpátky stále na hodnotě 7,5Hz. Od roku 1980 začala růst, dnes je její hodnota 12Hz a stále se zvyšuje. Vědci spočítali, že když se naše planeta pohybuje rychleji i čas by měl být rychlejší, život by měl být intenzivnější a den by měl dnes utéct rychleji než v padesátých letech. Pokud by zrychlení neustále pokračovalo stejným trendem, tak v roce 2012 by den netrval ani jednu minutu.
Všechny tyto nastíněné možnosti jsou vlastně součástí přechodu lidstva do jiné duchovní dimenze..