.

-Filadelský experiment

Podle milovníků záhad a spiknutí se jednalo o tajný projekt amerického námořnictva, snažícího se získat radarovou neviditelnost. Na pokusech se údajně začalo pracovat již v roce 1933 v Ústavu pro pokročilá studia, posléze se do čela vědců dostal Nikola Tesla a pod krycím názvem Duha proběhl v roce 1940 první úspěšný pokus.

Samotný pokus proběhl 12.8. 1943 ve filadelfském přístavu s torpédoborcem USS Eldridge. Pozorovatelé nejdříve loď viděli zahalenou v zelené mlze, po chvilce se loď ztratila úplně a objevila se v 610 km vzdáleném přístavu Norfolk, aby se po 4 hodinách zase objevila ve Filadelfii. Loď byla údajně těžce poškozená, ještě více pak utrpěla posádka. Někteří námořníci zešíleli, někteří běhali po palubě v plamenech, jeden nebožák byl dokonce zapuštěn do paluby, někteří zmizeli (údajně do jiného časového prostoru). Ostatní měli potíže až do zbytku života, několik jich prošlo zdí a zmizelo, jedna dvojice námořníků měla zmizet v baru před očima desítek svědků. Jiní zase vyprávěli o tom, že se dostali do jiného světa a mluvili tam s cizími bytostmi.

K pokusu mělo být použito na obou pólech zploštěného centrálního rotujícího elektromagnetického pole. Teoretické podklady byly práce o Hilbertově dimenzi a Livensonovy rovnice času. Podkladem byla také Einsteinova unitární teorie pole, o které později sám uvedl, že je nekompletní. Armáda však podle této teorie vypracovala metodu vychylování světla o 10 procent. Podle teoretiků záhad došlo při experimentu k rozkmitání prostoru, nestabilnímu energetickému poli vyššího řádu a otevření tunelu na pomezi paradimenzní hranice. Námořnictvo samozřejmě všechno ututlalo, palubní deník zmizel, údaje o pohybu lodi byly zfalšovány a z archivů místních časopisů se ztratily celé stránky nebo dokonce čísla

Zdroj:http://www.tiscali.cz/mult/mult_center_v04051.733762.html