.

-Pravda o 11.septembrihttp://www.radarheinrich.de/wtc-attack.jpg

Veže WTC boli projektované na náraz približne rovnakého lietadla, aké do nich narazilo. Aj t vomto prípade odolali nárazom úplne bez problémov, pravda až do chvíle, kedy sa z ničoho nič v priebehu 10 sekúnd premenili na prach...

Ak sa pýtate, prečo médiá odmietajú prezentovať fakty o 11.septembri 2001 podložené vedou, alebo dokonca o nich klamú, je to veľmi dobrá otázka. Zákony fyziky platili aj 11. septembra. Oficiálna verzia udalostí však nemá najmenší problém ich úplne ignorovať. Médiá propagujú zásadne oficiálnu verziu a ľudí, ktorí vyjadrili nesúhlas s oficiálnou verziou vykresľujú v svetle, ako by títo ľudia nemali v hlave všetko v poriadku. Ľuďom, ktorí odmietajú oficiálnu verziu nedajú ani len priestor na to, aby prezentovali prečo oficiálnej verzii neveria.

Videli ste niekedy v slovenských médiách nejaký článok/vysielanie seriózne sa venujúce týmto neuveriteľným nezrovnalostiam oficiálnej verzie ?


Neverte oficiálnej verzií !!!

V poslednej dobe (vo väčšom meradle to začalo v roku 2006, a vo svete to už začína ohľadne tejto témy dosť vrieť) čoraz viac ľudí odmieta oficiálnu verziu, a to nielen v USA ale na celom svete. Človek ktorý si pozrie videozáznamy, vedecké fakty a dôkazy, príde k poznaniu, že oficiálna verzia o udalostiach z 9/11 jednoducho nezodpovedá tomu, čo sa naozaj stalo, a že porušuje zákony fyziky. Je pochopiteľné, že je ťažké pre človeka "odchovaného" na oficiálnej verzii čo i len pripustiť, že s ňou nie je niečo v poriadku. Ale treba sa jednoducho sám vlastnými očami pozrieť na videozáznamy, fotky, dôkazy, na to čo hovorí veda, a sám posúdiť, čo je možné a čo nie.

Pomôžte šíreniu pravdy aj vy !

Médiá bohužiaľ slúžia svojim vlastníkom a ľuďom, ktorí majú nad nimi kontrolu. Šíria pravdu len vtedy, keď im to vyhovuje. Preto to ticho,.. Média starostlivo filtrujú informácie, ktoré nám podávajú.. a ľudia ich príjmajú, bez otázok. A na základe týchto informácií si potom utvárajú postoje, názory.. V tom spočíva sila médií.